osaühing "AMC Audit"

Üldandmed

Äriregistri kood: 10300714
Tegevusloa number: 34

Kontaktandmed

Aadress: Priisle tee 8-62 Tallinn 13914
E-posti aadress: merike.kiisk@gmail.com
Telefon: +372 5100423

Tegevus

Teenused: raamatupidamine
Majandusharu erioskused: avalik sektor ja kohalikud omavalitsused
Audiitori eritööd: pakendiaudit
Leping avaliku huvi üksusega: Ei
Viimane läbipaistvusaruanne

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü